Odzyskiwanie danych związane z informatyką śledczą IVITER SERWIS Warszawa
Loading...

Odzyskiwanie danych związane z informatyką śledczą

Serwis nasz specjalizuje się w działaniach związanych z odzyskiwaniem danych na potrzeby informatyki śledczej.

Czym jest informatyka śledcza

Informatyka śledcza jest dziedziną zajmująca się dostarczaniem cyfrowych dowodów popełnionych przestępstw, wykroczeń i nadużyć. Jej zadaniem jest odzyskiwanie, gromadzenie oraz prezentacja w formie specjalistycznego raportu danych cyfrowych pochodzących z wszelkiego typu urządzeń i nośników, jak dyski (HDD, SSD), karty pamięci, pendrive’y, smartfony czy tablety. Raport taki może zostać włączony w poczet materiału dowodowego i być wykorzystany w postępowaniu sądowym. Wszelkie sytuacje, które wymagają dostarczenia dowodów pochodzących z nośników cyfrowych wymagają skorzystania z narzędzi informatyki śledczej. Informatyka śledcza znajduje zastosowania zarówno w sferze biznesowej (np. nielojalność pracownicza), jak i prywatnej (np. sprawy rozwodowe).

Procedura badania nośników danych pod kątem informatyki śledczej

  • Sporządzenie protokołu dostarczenia nośników wraz ze sprawdzeniem zgodności plomb, numerów seryjnych itp. W przypadku niedopełnienia tej części procedury dowód sporządzony na podstawie dostarczonych nośników może stracić na wiarygodności podczas postępowania sądowego.
  • Podpięcie sprzętu (blokera) w celu odczytania danych w sposób bezpieczny, zgodny z wymogami – nie można dopuścić aby doszło do jakiegokolwiek zapisu po dacie sporządzenia protokołu zabezpieczenia. W przeciwnym wypadku dowód taki traci na ważności.
  • Sklonowanie danych poddawanych obróbce.
  • Dokonanie na klonie dostarczonych danych szczegółowej analizy zgodnej z wytycznymi zleceniodawcy.
  • Opisanie procedury klonowania i sporządzenie z najwyższą starannością pełnej ekspertyzy przeprowadzonego procesu.
  • Wystawienie opinii nawiązującej do wytycznych zlecenia wraz ze szczegółowym opisem zastosowanych metod i sposobów analizy dostarczonych nośników.