Jak zabezpieczać swoje dane IVITER SERWIS Warszawa
Loading...

Jak zabezpieczać swoje dane

Utrata danych jest przypadkiem szczególnie niekomfortowym a usuwanie zaistniałych szkód awarii, hakerskiego ataku czy choćby zwykłej nieuwagi bywa na ogół dosyć kosztowne, warto więc zastanowić się nad wcześniejszym zabezpieczeniem posiadanych plików w celu ich ochrony.

Podstawowym sposobem jest tworzenie zwykłych kopii zapasowych. Najlepiej kilku na różnych zewnętrznych nośnikach. W przypadku awarii zawsze możemy sięgnąć po ostatnią wykonana kopię. Od częstotliwości wykonywanych kopii zależeć będzie ile danych ewentualnie stracimy. Należy jednak nadmienić, iż klasycznie rozumiany termin „kopia zapasowa” dotyczy danych, które nie są zmieniane ani nadpisywane, pozostając zmagazynowane w stanie w jakim się je zapisało. Z plikami uaktualnianymi na bieżąco związane jest pojęcie „backupu”. Wielką zaletą tak rozumianego backupu jest krótki czas przywrócenia utraconych danych. Taki backup powinien być zautomatyzowany i wykonywać się w tle, niezależnie od prowadzonych przez nas operacji. Jest to rozwiązanie odpowiednie dla firm, których informacje są na tyle cenne, iż nie można pozwolić sobie na utratę choćby ich niewielkiej części. Można wyróżnić trzy rodzaje backupu. Backup pełny polega na kopiowaniu wszelkich informacji, backup różnicowy związany jest z rejestracja plików, które zostały zmodyfikowane od czasu ostatniego pełnego backupu, zaś przyrostowy zapisuje pliki zmodyfikowane od czasu wykonania jakiejkolwiek ostatniej kopii. Dla firm operujących mniej newralgicznymi danymi lub wszystkich użytkowników prywatnych dobrym rozwiązaniem może okazać się skorzystanie z technologii chmury. Przechowywanie danych w chmurze wiąże się z umieszczaniem plików na zewnętrznych serwerach należących do różnych serwisów (One Drive, Google Drive itd.). Ryzyko utraty danych jest w tym przypadku niewielkie, osobną kwestią pozostaje jednak możliwość wycieku takich plików.

Backup zabezpiecza przed utratą danych jednak ich nie chroni przed nieautoryzowanym dostępem – w tej kwestii istnieje kilka rozwiązań. Podstawowym jest założenie hasła chroniącego dostęp do urządzenia. W szczególności dotyczy to laptopów, które z racji swojej mobilności są bardziej narażone na próby włamania z pozycji użytkownika. Hasło takie można ustawić zarówno z poziomu systemu operacyjnego, jak i BIOS-u. Obejście takiej przeszkody zajmuje zwykle trochę czasu. Z takimi zabezpieczeniami poradzi sobie jednak doświadczony włamywacz. Z tego powodu należy zastanowić się nad wprowadzeniem kolejnej zapory w postaci programów szyfrujących. Szyfrować można wszystko, zarówno pojedyncze pliki, partycje, jak i całe dyski. Stosowanie programów typu „firewall” czy oprogramowania antywirusowego jest także sposobem zabezpieczenia przed atakiem, który w konsekwencji może spowodować kradzież bądź zniszczenie posiadanych plików.

Metodą ochrony danych jest oczywiście zastosowanie systemu wielu dysków (macierzy) występujących w konfiguracjach RAID (Redundand Array of Independend Disks – nadmiarowa macierz niezależnych dysków). Niestety awarie takich urządzeń również się zdarzają i, chociaż systemy takie zabezpieczają dane w wysokim stopniu, nawet one nie są w 100% bezpieczne.