Czym są bad sectory na dysku twardym HDD?

 

Przestrzeń dysku HDD podzielona jest na sektory, które są najmniejszymi fizycznie obszarami zapisu danych. Bad sector jest uszkodzonym sektorem, czyli fragmentem przestrzeni dysku twardego, z którego nie można odczytać informacji. Informacja taka jest na ogół tracona bezpowrotnie.

Najczęstszymi objawami występowania bad sectorów są: spowolnienie pracy dysku, a więc całego systemu operacyjnego, spadek wydajności komputera oraz występujące zawieszenia urządzenia podczas próby odczytu danych z wadliwych fragmentów nośnika. Oprócz tego, iż praca z takim komputerem staje się uciążliwa, jest także bardzo niebezpieczna. Może bowiem dojść do utraty danych znajdujących się na dysku twardym naszego komputera.

Uniemożliwienie odczytu informacji z danego sektora może być wynikiem fizycznego bądź logicznego uszkodzenia nośnika. Uszkodzenie logiczne powstaje w wyniku błędnego zapisu, które jest efektem wstrząsów, niestabilnej pracy głowic, wahań zasilania układu podczas próby zapisu informacji. W przypadku uszkodzenia logicznego sektor jest fizycznie sprawny i można przywrócić mu działanie poprzez powtórne zapisanie (nadpisanie). Sektorów uszkodzonych fizycznie, poprzez np. zarysowanie talerza nośnika w wyniku silnego wstrząsu, nie można naprawić. Jedną z możliwości jest w takim przypadku zastąpienie ich sektorami z zasobów rezerwowych, czyli tzw. remapowaniem za pomocą oprogramowania dysku. Wyłączone sektory przestają być używane, a proces może się powtarzać aż do wykorzystania całej puli sektorów zapasowych. Można także za pomocą pełnego formatowania lub przy użyciu właściwego oprogramowania dokonać wykluczenia całego klastra zawierającego uszkodzony sektor, tak aby dane nie nie były w nim zapisywane. Dostępny obszar partycji maleje w takim przypadku o pojemność wyłączonych klastrów. W przypadku wystąpienia bardzo dużej liczby bad sectorów należy liczyć się z koniecznością wymiany całego dysku HDD.

Jak zapobiegać powstawaniu bad sectorów?

Choć laptopy należą do rodziny urządzeń mobilnych, nie znaczy to, że podczas pracy można nimi potrząsać, nosić, przesuwać - wszelkie tego rodzaju działania mogą zdestabilizować pracę głowić i doprowadzić do zarysowania powierzchni talerza. Szczególną ostrożnością należy się wykazać podczas włączania urządzenia i każdorazowego uruchamiania dysku (prędkość talerzy może nie być wówczas wystarczająca do wytworzenia odpowiedniej dla pracy głowic poduszki powietrznej). To samo dotyczy dysków zewnętrznych - praca w stabilnej, właściwej dla danego dysku pozycji. Można prowadzić także profilaktyczne procesy skanowania powierzchni dysku w celu wykrycia uszkodzonych sektorów, występujących w niezapisanej przestrzeni dysku, o których ten nie posiada informacji. Czynności takie nie zapobiegają powstaniu uszkodzeń sektora, które de facto już zaistniały, ale eliminują ewentualną próbę zapisania przez dysk informacji w tym obszarze i tym samym ich utratę.

Galeria Iviter

serwis elektroniki 1 serwis elektroniki 2 serwis elektroniki 3 serwis elektroniki 4 serwis elektroniki 5 serwis elektroniki 6

Jesteśmy serwisem pogwarancyjnym. Nie działamy w ramach gwarancji.

Kontakt telefoniczny do nas - 22 113 40 88.
Darmowa diagnoza i wycena naprawy. Sprawdź nasze referencje: https://iviterserwis.pl/referencje-i-opinie

Jeśli nie mieszkasz w Warszawie możesz wysłać do nas sprzęt do naprawy. Szczegółowa instrukcja o tym jak tego dokonać: https://iviterserwis.pl/kontakt-i-adres-wysylki

serwis pogwarancyjny