Czym jest nadpisywanie danych?

 

Nadpisywanie polega na zapisaniu całej przestrzeni dysku innymi danymi według określonego wzorca. Informacje w komórkach pamięci zostają usunięte i zastąpione. Nadpisanie danych przekreśla w praktyce możliwość ich odzyskania, jest więc operacją nieodwracalną.

Usunięcie pliku a jego nadpisanie

Usunięcie pliku za pomocą funkcji systemowej nie kasuje informacji trwale. Plik jedynie przestaje być widoczny, nadal jednak fizycznie znajduje się w przestrzeni dyskowej. System oznacza miejsce zajmowane przez wykasowany plik jako wolne i w przyszłości może wykorzystać je do zapisu nowej informacji. Dopiero wówczas dojdzie do nadpisania danych. Przed nadpisaniem skasowany plik będzie możliwy do odzyskania, nadpisanie proces ten uniemożliwi. Stąd tak istotne jest w przypadku chęci odzyskania utraconych danych natychmiastowe wyłączenie urządzenia, które zwiększa szanse na przywrócenie skasowanych informacji.

Nadpisywanie w kontekście ewentualnego odzysku - teoria a praktyka

Z nadpisaniem danych związane są pewne teorie dotyczące możliwości ich odzysku w przypadku magnetycznych dysków HDD. Jak dotąd nie zostały one potwierdzone w praktyce - żadne działania prowadzone za pomocą badania histerezy magnetycznej w celu ustalenia nadpisanego stanu namagnesowania warstwy dysku HDD, ani badania magnetyzmu rezydualnego czy stanu namagnesowania krawędzi ścieżek, ani analiza powierzchni magnetycznej nośnika z wykorzystaniem koloidów Bittera czy za pomocą mikroskopu sił magnetycznych lub urządzeń typu spin-stand, ani próby odczytania sygnału analogowego bezpośrednio z głowic nie przyniosły spodziewanych rezultatów w przypadku nowoczesnych dysków HDD. Nie odnotowane zostały żadne potwierdzone przypadki odzyskania nadpisanych plików informacji. Należy zatem swierdzić, iż w kontekście obecnego poziomy technologicznego odczytanie nadpisanych informacji nie jest w praktyce możliwe.

Algorytmy nadpisujące

Nadpisanie danych w celu trwałego skasowania i uniemożliwienia ich późniejszego odczytu przeprowadzane jest za pomocą specjalnego oprogramowania. Algorytmy takie wykonują zapis z wykorzystaniem nieprzydatnych bitów informacji, niekiedy, ze względu na przyjęte procedury bezpieczeństwa, wielokrotnie. Część aplikacji przeznaczonych do tych celów usuwa także wszystkie informacje o nadpisanych plikach znajdujące się w przestrzeni metadanych. Usunięte zostają w ten sposób wszelkie ślady obecności danych na dysku.

Jesteśmy serwisem pogwarancyjnym. Nie działamy w ramach gwarancji.

Kontakt telefoniczny do nas - 22 113 40 88.
Darmowa diagnoza i wycena naprawy. Sprawdź nasze referencje: referencje

Jeśli nie mieszkasz w Warszawie możesz wysłać do nas sprzęt do naprawy. Szczegółowa instrukcja o tym jak tego dokonać: darmowapaczka